Personuppgifter

Personuppgifter

Den 25:e maj börjar en ny europeisk förordning gälla som avser dataskydd. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska Personuppgiftlagen. Dess syfte är att ge konsumenter maximalt skydd i användandet av deras personliga uppgifter. Ta gärna del av hur vi framöver får och kommer att behandla dina personuppgifter.

1. Dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Go Slow Travel AB (556684-2877) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

2. Personuppgiftsansvar

Go Slow Travel AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du bokar en resa med oss. Du kan kontakta oss via telefon 08 – 717 90 70 eller e-post info@goslowtravel.se

3. Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa.

När du bokar en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), eventuella allergier och eventuell medicinsk information som kan vara relevant för din resa. Om du reser till en destination som kräver visum kan vi samla in kompletterande information för att kunna genomföra din visumansökan.

När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen dvs. bokningsnummer, resmål och reslängd. Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

4. Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokning och resa.

När du bokar en resa med oss används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument samt boka hotell och aktiviteter. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, leverantörer av aktiviteter etc.). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES. När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av personliga brev, e-post och ibland SMS.

Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

5. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@goslowtravel.se. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.