Resegaranti

Go Slow Travels resegaranti

Go Slow Travel har ställt en resegaranti till Kammarkollegiet och paket- och resegarantilagen gäller enligt svensk lag. Resegarantin är resenärernas trygghet och skall säkra deras inbetalda pengar. Go Slow Travel AB uppfyller Soliditets krav för god kreditvärdighet.

Allmänt om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd utbetalas ersättning ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang, som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av båt eller inträde till en nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning.
Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser, som är knutna till varandra. Resegarantilagen omfattar även resor, som bara består av transport, sk stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål, som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel 08-700 08 00.