Resevillkor

Avtalsvillkor Nedanstående resevillkor reglerar avtalet mellan resenären och Go Slow Travel AB (GST AB) för resor beställda efter 2016-01-01. I avtalet ingår också information på www.goslowtravel.se. Bekräftelse på avtalet är den bokningsbekräftelse som sänds ut till huvudresenären. RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR MED GST AB 1. INFORMATION GST AB förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med … Continue reading Resevillkor